Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
  U 8. razredu se obrađuje 9 djela, obvezna prva tri.  
 Autor i naslov
1. D. Šimunović: Alkar
2. S. Kolar: Breza
3. D. Tadijanović: Srebrne svirale
4. E. Hemingwey: Starac i more
5. A. Šenoa: Prosjak Luka         ili
                   Branka
6. Dnevnik Ane Frank
7. E. Kishon: Kod kuće je najgore
8. V. Stahuljak: Don od Tromeđe   ili
                        Zlatna Vuga
9. M.J. Zagorka: Kći Lotršćaka
10. S. Škrinjarić: Ulica predaka   ili
                          Čarobni prosjak
11. Đ. Sudeta: Mor
12. W. Shakespeare: Romeo i Julija
13. P. Budak: Mećava
14. S. Šesto: Debela           ili
                   Vanda             ili
                   Tko je ubio Pašteticu
15. N. Mihelčić: Bilješke jedne gimnazijalke                
16. M.B. Livaković: Kad pobijedi ljubav
17. S. Pilić: O mamama sve najbolje     ili
                 Sasvim sam poburtetio
18. V. Desnica: Pravda                                                    
19. M. Balota: Tijesna zemlja
20. E. Kumičić: Začuđeni svatovi

21. T. Milohanić: Deštini i znamenje

22. M. Krleža: Djetinjstvo

23. I.G. Kovačić: Pripovijetke
24. K. Bruckner: Sadako hoće živjeti
25. J. Laća: Grand hotel
26. G. Tribuson: Legija stranaca         ili
                         Rani dani                  ili
                           Na dao Bog većeg zla 
27. Z. Krilić: Krik                           
28. M. Mandić: Pokajnik
29. A. de Saint E. : Mali princ
30. R. Bach: Galeb Jonathan Livingston
31. N. Farmer: Kuća škorpiona
32. N. Hornby: Sve zbog jednog dječaka
33. M. Ende: Momo       ili
                    Beskrajna priča


 
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred 5.razred 6.razred 7.razred