Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 

Projekt eLektire je nastao na inicijativu i uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a realiziraju ga CARNet i Bulaja naklada. Na adresi lektire.skole.hr dostupno je oko 200 naslova s popisa obvezne školske lektire te multimedijski sadržaji (zvučni zapisi i video materijali). Sve knjige mogu se za privatnu uporabu ispisati na papiru.

Pristup sadržajima je besplatan. Učenici i studenti, kao i njihovi učitelji, nastavnici i profesori za pristup sadržaju se prijavljuju svojim AAI@EduHR elektroničkim identitetom koji su dobili u svojoj školi ili na fakultetu.