Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 

Knjižnični fondovi  se dijele na knjižne (knjige, periodična izdanja) i neknjižne  (CD i  DVD zapisi, filmovi i drugi netiskani mediji).

U školskim su knjižnicama podijeljeni  na učenički i učiteljski fond, a fondovi na zbirke.

 

 

Književna djela učeničkog fonda podijeljena su, označena i smještena po dobnoj skupini, a knjige namijenjene učiteljima su klasificirane po UDK klasifikaciji.

Referentnu zbirku čine velike, debele i teške enciklopedije, leksikoni, atlasi, antologije, rječnici, enciklopedijski priručnici i pregledi. Te knjige ne iznosimo iz knjižnice nego ih koristimo u knjižnici.

Periodična izdanja su časopisi. Čitati ih možete u knjižnici, a posuđuju se samo učiteljima i to na 5 dana.

 

Pristup svim knjižnim fondovima                    

je slobodan ~ korisnici mogu sami

pregledavati fondove i odabrati što im treba.

 

 

                                      
 
 

Budući da je u tijeku preinvertarizacija i računalna obrada knjižničnih fondova, ne možemo dati točne podatke o njihovoj veličini. Do sada smo obradili 3082 sveska, a knjige su, uglavnom, iz  učeničkog knjižnog fonda.

 
 

 

Kad se vrijedne ruke slože...

... obrada knjiga ide brže