Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog rada škole i obuhvaća:

                             - odgojno-obrazovnu djelatnost

                             - stručno-knjižničnu djelatnost

                             - kulturnu i javnu djelatnost

 

Radno vrijeme knjižničara raspoređuje se tako da:

          - 60% ukupnog broja sati radi u realizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti

          - 35% sati radi stručno knjižnične poslove

          - 5% sati za kulturnu i javnu djelatnost

 

Dio odgojno-obrazovnih poslova knjižničara je knjižnično opismenjavanje učenika koje se provodi na satovima hrvatskoga jezika. Nastava se organizira u knjižnici, razrednim učionicama i učionici informatike, a satove održava knjižničar.

Prema HNOS-u, broj i redoslijed odgojno-obrazovnih sadržaja vezanih za knjižnicu nije određen posebnim brojem nastavnih sati, vremenom i tempom rada.

U školskoj knjižnici se, u suradnji s učiteljima, organizira nastava

koju izvode učitelji, sami ili uz pomoć knjižničara.  

 

                                                                                                 

  Integrirana nastava: knjižnično opismenjavanje                                       Sat hrvatskoga jezika u školskoj knjižnici

  na satu hrvatskoga jezika u učionici informatike

 

 

Kulturna i javna djelatnost obvezatni je dio rada školskog knjižničara koji:

                        - priprema i postavlja tematske izložbe u knjižnici

                        - organizira  književne večeri i susrete s piscima

                        - sudjeluje u kulturnim manifestacijama Škole

                        - surađuje s Gradskom knjižnicom Marka Marulića

 

                                                                                         

               I danas imamo dobre recitatore

                mentor: Mirjana Vladović

 

 

 

 

Novinarska grupa Škole: priprema razgovora s glumicom

Snježanom Sinovčić Šiškov

 mentor: Ksenija Mardešić

           

 

Članovi školske knjižnice mogu:

 

ü      posuđivati knjige

ü      u knjižnici čitati znanstveno-popularne časopise

ü      služiti se priručnom literaturom (rječnicima, atlasima, enciklopedijama...)

ü      pripremati i napisati zadaću, referat, esej...

ü      učiti za nastavu

ü      služiti se računalom

ü      služiti se internetom

ü      pripremati i postavljati izložbe

ü      tražiti pomoć knjižničara za sve navedene aktivnosti