Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
  U 5. razredu se obrađuje 9 djela, obvezna prva tri.  
 Autor i naslov
1. I. Kušan: Uzbuna na Zelenom Vrhu      ili
                 Koko i duhovi                      
 ili
                 Koko u Parizu                    
 ili
                 Lažeš, Melita                   
  ili
                 Domaća zadaća 
2. Šaljive narodne priče
3. F. Molnar: Junaci Pavlove ulice         
4. M. Matošec: Strah u Ulici lipa                ili
                       Tiki traži neznanca             ili
                       Posada oklopnog vlaka         ili
                       Suvišan u svemiru 
5. G. Vitez: Pjesme

6. Sempe/Goscinny: Nikica

7. M. Gavran: Sretni dani                          ili
                     Kako je tata osvojio mamu     ili
                     Zaljubljen do ušiju               ili
                     Svašta u mojoj glavi
8. Z. Krilić: Početak plovidbe                     ili
                   Čudnovata istina                      ili
                   Zabranjena vrata                    ili
                   Veliki zavodnik                       ili
                   Šaljive priče i priče bez šale 
9. S. Pilić: Mrvice iz dnevnog boravka
10. P. Pavličić: Zeleni tigar                ili
                      Petlja                         ili
                      Trojica u Trnju
11. M. Coleman: Zov labirinta                ili
                       Mreža je bačena           ili
                        Bijeg s Mreže
12. T. Horvat: Tajna Gornjega grada     ili
                      Frka u Ščitarjevu          ili
                      Muki
13. M. Twain: Doživljaji T. Sawyera       ili
                     Doživljaji H. Finna
14. J. Verne: Put u središte Zemlje            ili
                    Put oko svijeta za 80 dana    ili
                        20 000 milja pod morem
15. M. B. Livaković: Finka Fi                                  
16. T. Bilopavlović: Paunaš
17. A. Puškin: Bajka o ribaru i ribici
18. Basne                                                       
19. B. Primorac: Ljubavni slučaj mačka Joje
20. R. Dahl: Tvornica čokolade
21. M. Ende: Jim Gumb i strojovođa Lukas
22. I. Cankar: Istina i ljubav
23. H. Winterfeld: Timpetil (Grad bez roditelja)
24. H. Hitrec: Matko na štakama
25. A. Gardaš: Miron u škripcu        ili
                      Filip dječak bez imena 
26. S. Lageröf: Legende o Kristu


 
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred 6.razred 7.razred 8.razred