Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                              Partnerstvo i timski rad učitelja i knjižničara

Sve dinamičnije promjene u društvu, znanosti i tehnologiji nameću školi zahtjev za uspostavljanjem nove kulture poučavanja i učenja. Od nje se očekuje da učenika nauči kako kvalitetno upravljati vlastitim procesom učenja, tj. učenika treba naučiti kako učiti. Tradicionalna pismenost i pamćenje mnoštva rascjepkanih činjenica više nisu dostatni. Učenik treba usvajati spoznaju da se u školi stječu početna znanja, a da svaki čovjek razvija svoje prirođene mogućnosti, tj. uči cijeli život. Drugim riječima, škola daje temeljna znanja i vještine potrebne za cjeloživotno učenje, tj. opismenjava za 21. stoljeće.

 Pismenost za 21. stoljeće uvodi nove vještine i znanja, a kompetencije na koje se sve češće upućuje kao na polazište cjeloživotnog učenja nazivaju se informacijska pismenost. To je skup pismenosti u kojoj se isprepliću knjižnična, medijska, računalna/informatička i digitalna pismenost. Usvajanje vještina i znanja informacijske pismenosti je preduvjet samostalnog i kreativnog rada u procesu cjeloživotnog učenja. Ugrađeno je u polazišta suvremenih nacionalnih politika pa tako i u Hrvatski nacionalni obrazovni standard.

 U dokumentu “Hrvatska u 21. st.” u dijelu “Odgoj i obrazovanje” te “Informacijska i komunikacijska tehnologija” govori se o pismenosti nacije za 21. st. koja se sastoji od “osposobljenosti za čitanje s razumijevanjem, vještini jasnog komuniciranja, osposobljenosti za rješavanje problema, za rad s novim informacijskim tehnologijama i za trajno učenje”.

Program rada informacijske i čitalačke pismenosti dio je programa rada nastavnog predmeta hrvatski jezik i realizira se na modelu suradnje i partnerstva školskog knjižničara i učitelja, a korelacija se može ostvariti s bilo kojim područjem školskog programa. Program je strukturiran po razredima i sadržajima te zadaćama odgojno-obrazovnog rada. Sadržaji programa mogu se izvoditi u učionici, školskoj knjižnici, informatičkoj učionici ili nekom drugom prostoru (npr. u Gradskoj knjižnici M. Marulića, muzejima, galerijama).

Prezentaciju programa možete pogledati ovdje.