Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 

 

Svijet gledan dječjim očima ~ trojezična knjiga literarnih radova učenika razredne nastave naše škole

Iz tiska je izašla još jedna knjiga koja je rezultat rada naših učenika i učitelja. Zamišljena kao dio predstavljanja školama-prijateljima iz Čilea (Punta Arenas i Antofagasta) i Austrije (Beč), knjiga sadrži literarne radove učenika razredne nastave na hrvatskome, španjolskom i njemačkom jeziku. Bogato je ilustrirana likovnim radovima naših učenika. Urednica knjige  Inda Pranić ističe „kako u dječjem izričaju možemo vidjeti ljepotu života, osjetiti je onako kako to samo djeca znaju u mogu“. Veliki doprinos stvaranju ove knjige dale su i prof. Karolina Asanović (prijevod na njemački jezik), Tihana Modrić (računalna obrada tekstova i likovnih radova) te Haidi Mimica Tudor (prijevod na španjolski jezik).

Tonski zapis poslušajte ovdje .